Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

З повагою, голова райдержадміністрації
Роман Токай
  
 Про райдержадміністрацію:: «Відділ містобудування та архітектури»::

Начальник відділу - БАРАЛУС МИРОСЛАВА ЙОСИПІВНА

Телефон: (03257) 23133
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 89


     Відділ містобудування та архітектури Сокальської районної державної адміністрації є її структурним підрозділом і підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним управлінню архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації.
     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також Положенням про відділ.Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.
     Для виконання завдань, покладених на відділ у його складі формуються підрозділи за напрямками роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада, як дорадчий орган, що діє на громадських засадах. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на території району.
     Відділ, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:
     - організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
     - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
     - надає адміністративні послуги;
     - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
     - аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
     - бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
     - вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
     - забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
     - бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
     - розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
     - бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
     - бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
     - бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
     - готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
     - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
     - готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
     - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
     - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
     - постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
     - надає методичну допомогу органам місцового самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень ;
     - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
     - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
     - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
     - забезпечує захист персональних даних;
     - проводить підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;
     - вносить пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
     - проводить підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;
     - сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;
     - вносить пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
     - сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
     - готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
     - у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
     - координує діяльність:
     1.суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
     2.підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
     - надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
     - видає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
     - надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
     - надає паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
     - забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
     - сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
     - забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
     - співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
     - інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
     - організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
     - сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури ;
     - виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;
     - здійснює інші передбачені законом повноваження.
     Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
     - одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
     - залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
     - вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;
     - користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
     - скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.
     Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
     Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із керівником управління архітектури,містобудування та інфраструктурних проектів обласної державної адміністрації. У структурі відділу передбачені посади головних спеціалістів.Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Містобудівна документація району



   

Корисні посилання



Плакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше