Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
 Про райдержадміністрацію:: «Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій »::

Начальник відділу - МИХАЙЛЮК МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

27.04.2015
Декларація про доходи за 2014 рік начальника відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій райдержадміністрації


Телефон: (03257) 72068
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького,891. Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації Львівської області (далі-Відділ) є структурним підрозділом Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, що утворюється головою районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові відповідної держадміністрації та Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, Сокальської районної державної адміністрації, наказами начальника Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах його повноважень, а також положенням про відділ.
3. Основним завданнями відділу є:
- реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини , туризму та релігій;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи та мистецької освіти;
- сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів,підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва, організація її матеріально-технічного забезпечення, покращення туристичної привабливості району;
- участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури ;
- виконує інші завдання відповідно до компетенції.
4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно і фотомистецтво, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню національного репертуару мистецьких колективів, бібліотек, організації виставок;
2) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтв закладами, підприємствами і організаціями культурно-мистецької сфери;
3) подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території та проектів місцевого бюджету;
4) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;
5) сприяє розвитку туризму ;
6) заохочує благодійництво в культурно-мистецькій сфері;
7) співпрацює з громадськими організаціями;
8) розробляє проект цільових і комплексних програм розвитку культури та мистецтв у районі і подає їх на розгляд голови держадміністрації;
9) бере участь у конференціях, присвячених вивченню історії рідного краю;
10) надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери;
11) проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративного-ужиткового мистецтва;
12) сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища відповідної території, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел ;
13) створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району;
14) здійснює облік та паспортизацію пам’яток історії та культури на території району,
15) здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на території району і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, пам’яток місцевого значення спільно з органами місцевого самоврядування;
16) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;
17) сприяє розвитку та збереженню мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, початкової мистецької освіти в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;
18) вживає заходів до зміцнення міжнародних і культурних зв’язків відповідно до законодавства;
19) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;
20) здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери;
21) організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок-продажів;
22) подає Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягненням у творчій,педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;
23) сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;
24) бере участь у розробленні та виконанні державних та регіональних програм розвитку культури, культурної спадщини та туризму;
25) готує та подає в Львівську обласну державну адміністрацію річні звіти про релігійну ситуацію в районі
26) координує роботу Ради церков Сокальського району
27) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань
5. Відділ має право:
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань до розгляду питань, що належать до його компетенції.
- одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
- відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодії з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із профільним заступником голови районної державної адміністрації та відповідно з начальником Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації.
7. Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;
- організовує роботу відділу щодо відбору, розстановки та вихованню кадрів;
- керує фінансово-господарською діяльністю установ культури , очолює Раду відділу у справах культурного будівництва;
- видає в межах своєї компетенції накази про призначення, переміщення , звільнення з займаної посади працівників відділу , директорів початкових мистецьких шкіл , директора РЦБС, директора РНД м.Сокаль, організовує і контролює їх виконання;
8. Відділ утримується за рахунок коштів державного, місцевого бюджету.
9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатних розпис відділу затверджує голова Сокальської районної держадміністрації Львівської області.
10. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
11.Місцезнаходження: 80 000 Україна, м. Сокаль, вул. Шептицького,89
Львівська область,


Останні новини:


01.02.2019
Відбувся флеш-моб «Слова незламних» 31.01.2019
В районній бібліотеці відбувся вечір пам’яті 21.01.2019
Відбулось свято колядок 17.01.2019
«Тріумф вікової мрії» 12.12.2018
Радилися працівники культури району 


 

   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше