ПРЕС-ЦЕНТР

Дата публікації: 24.09.2019

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП "Червоноградводоканал" на території Межирічанської сільської ради (за межами населеного пункту )

  1. Замовник СЕО .
Сокальська райдержадміністрація
  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування .

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП "Червоноградводоканал" на території Межирічанської сільської ради (за межами населеного пункту )

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території , формування організації інженерно – транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування , захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів , охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології (якщо вони присутні).

Завданнями проекту Детального плану території (ДПТ) є:

-обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямків використання територій;

-урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;

-забезпечення раціонального використання території;

-визначення на території проектування особливих функціональних зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території.

Детальний план території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП "Червоноградводоканал" на території Межирічанської сільської ради (за межами населеного пункту), розробляється згідно з розпорядження Сокальської райдержадміністрації №132 від 18.07.19р. При розробленні ДПТ враховується чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація містобудівного та земельного кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, а також існуюча забудова станції 2-го підйому Бендюзького водозабору, проект встановлення меж зон санітарної охорони діючих підземних водозаборів КП «Червоноградводоканал» затверджений рішенням Львівської обласної ради від 21 грудня 2001 року. №291, та дозвіл на спеціальне водокористування № 126/ЛВ/49д-17 від 22 листопада 2017р.

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів , які матимуть вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» . Згідно зі ст.24 регулюється вибір надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Детальний план територій, який згідно зі ст.19, зокрема, визначає:

-функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

-містобудівні умови і обмеження;

-доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

-черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

-порядок комплексного благоустрою та озеленення;

-межі поясів санітарної охорони водозабору .

  1. Ймовірні наслідки

На об'єкті має місце утворення осаду в складі Fе(ОН)3, у вигляді пульпи, що утворюється внаслідок роботи системи знезалізнення. Зазначений відхід не є токсичним і може вивозитись на полігони твердих побутових відходів. Слід також мати на увазі, що гідрооксид заліза використовується в хімічній промисловості для вироблення фарби, - охри, відповідно, може реалізовуватись на хімічні підприємства.

Орієнтовна кількість відходів (по сухій речовині) при концентрації заліза в необробленій воді 2 мг/л становитиме близько 6,5 т/рік.

Відпрацьований фільтруючий матеріал цеоліт, відпрацьовані трансформаторні масла передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям.

Планована діяльність не буде мати негативного впливу на навколишнє техногенне середовище.
В ході СЕО необхідно провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.
  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.
Розташування станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП "Червоноградводоканал" є доцільним та оптимальним варіантом , містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування підприємства подібного профілю.
  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Сокальська райдержадміністрація.

Строки подання: 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території станції 2-го підйому Бендюзького водозабору КП "Червоноградводоканал" на території Межирічанської сільської ради (за межами населеного пункту ), відповідно до пп 5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Відділ містобудування та архітектури Сокальської РДА

Файли
1 1569324143.97.x-zip-compressed