Історія земель Сокальських

Сокальський район об’єднує разом із сучасними суб’єктами історичне минуле та спільна культурна спадщина. У Х - ХІV ст. Сокальщина знаходилась у складі Волинського та Галицько-Волинського князівств. Пізніше територія району перебувала (до 1772 р. і в 1918-1939 рр.) у межах польської держави, а також Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). Ці історичні події зробили свій відбиток на характері архітектури, мистецтва, традицій та в значній мірі на менталітет населення, що проживає у басейні Західного Бугу. У дорадянський час для території Сокальського району, як зрештою і для усього Побужжя, була типовою етнічна строкатість населення, що вплинуло на формування специфічного полікультурного середовища. Серед традиційних українських пам’яток на Сокальщині зустрічаються у великій кількості пам’ятки польської культури, дещо менше єврейські та німецькі.